Skanzeny Moravskoslezský kraj

Valašské muzeum v přírodě

[web - Valašské muzeum v přírodě]

Dřevěné městečko je nejstarším areálem. Od roku 1925, kdy bylo poprvé otevřeno pro veřejnost, sem byly postupně přeneseny a znovu postaveny domy z rožnovského náměstí. K nim později dostavěn kostel podle kostela ve Větřkovicích a kopie fojtství z Velkých Karlovic. Posledním objektem, postaveným 1974, je rekonstrukce Žingorova domu z rožnovského náměstí. 

Mlýnská dolina je nejmladším areálem muzea. Byla otevřena v roce 1982.

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn, kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí, cestami, skupinami stromů a políčky připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd.

Pustevny - současný areál staveb na Pustevnách je tvořen objekty Libušín, Maměnka, Pustevenka a Valašská zvonice. V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce objektu Libušín a Valašská zvonice.V roce 2003 byl po rekonstrukci uveden do provozu i hotel Maměnka.


Štola-hornický skanzen

[web - Štola-hornický skanzen]

Uměle vybudovaný podpovrchový důl - ukázková štola.
Na délce 150 m důlních chodeb se nacházejí běžná důlní pracoviště v technologické návaznosti jako ve skutečném dole.


Národopisný areál v Dolní Lomné

[web - Národopisný areál v Dolní Lomné ]

Národopisný areál v Dolní Lomné je komplex dřevěných staveb se dvěmi pódii, který pro účely pořádání folklorního festivalu Slezské dny vybudovali členové Matice slezské. Místo bylo vybrané na soutoku Křínovského potoka a říčky Lomné v centru obce na výletišti u vily Mira. V roce 1969 se začalo s úpravami a výstavbou prvního pódia a areál byl dokončen roku 1973.

V současné době je naším hlavním projektem portál NanoOrbit.com, který má za cíl nabídnout nejpodrobnější katalog firem a produktů v oblasti nanotechnologií. Vytvořit sociální odbornou síť, kde čtenáři naleznou výstavy a konference o nanotechnologiích, diskuse i odborný magazín.

© 2007 - 2014 www.kamaradske-hry.cz | Redakce | Reklama | Designed by makovic.net