Skanzeny Středočeský kraj

Muzeum lidových staveb Kouřim

[web - Muzeum lidových staveb Kouřim]

Muzeum v přírodě, shromažďující základní regionální typy lidové architektury z oblasti Čech a prezentující sociální i výtvarnou mnohotvarost a bohatost venkovského stavitelství


Hamousův statek Zbečno

[web - Hamousův statek Zbečno]

Každý, kdo někdy navštíví Hamousův statek, je jistě překvapen polohou a velikostí stavení. Nachází se přímo naproti kostelu sv. Martina v obci s historií sahající do dob prvních Přemyslovců. V obci ještě v 50. letech bylo dochováno mnoho statků s klenutými vjezdovými vraty do dvora, nespočet malých chaloupek různých řemeslníků či drobných zemědělců. Bohužel, vesnice se za léta změnila na tolik, že jediné, co v obci pamatuje éru lidového stavitelství, je už jen kostel s farou a již zmíněný Hamousův statek.


Hornický skanzen Mayrau

[web - Hornický skanzen Mayrau]

Historie dolu, který najdete na západním okraji obce Vinařice, sahá až do roku 1874. Uhelná sloj byla odkryta v hloubce 515 metrů. Nyní zde slouží turistům skanzen, který nabízí prohlídku technických památek zaměřených na dokumentaci a prezentaci hornické činnosti na Kladensku a Slánsku v 19. a 20. století.


Skanzen lidových staveb středního Polabí

[web - Skanzen lidových staveb středního Polabí]

Polabské národopisné muzeum je jedno z nejstarších národopisných muzeí v přírodě v ČR. Jeho základem byla bývalá rychta a kovárna, vykoupená majitelem panství a upravená podle vzoru populární "české chalupy" na Zemské jubilejní výstavě r. 1891.


Skanzen výroby dřevěného uhlí

[web - Skanzen výroby dřevěného uhlí]

Skanzen je koncipován jako naučná stezka. Uvidíte zde zemní pálení, opravdové milíře, pece a mnoho pomůcek uhlíře.


Skanzen Vysoký Chlumec

[web -Skanzen Vysoký Chlumec]

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví.

Do přírodního areálu v údolí potoka jsou citlivě zakomponovány zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, hospodářské stavby, technické stavby na vodní pohon a drobné sakrální objekty, které v převážné většině pocházejí z 18. až počátku 20. století. V konečné fázi výstavby muzea se předpokládá transfer a znovupostavení asi 20 až 25 objektů.


Solvayovy lomy

[web - Solvayovy lomy]

Skanzen tvoří několik objektů - bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple, v překrásné krajině Českého krasu, nedaleko cesty ze Sv. Jana pod Skalou na Karlštejn.


Vojenský skanzen Smečno

[web -Vojenský skanzen Smečno]

Plně vybavenou a vyzbrojenou pevnůstku, která byla součástí vnější obrany Prahy, budované na ochranu proti fašistickému Německu, lze vidět ve Smečně. Objekt lehkého opevnění, vzor 37/B2-80z byl uveden do stavu, v jakém se nacházel v době mobilizace československé armády v roce 1938. Další vojenské objekty spravované skanzenem leží v Dolním Bezděkově a poblíž obce Drnov.


Dětský pravěký skanzen Altamira

[web -Dětský pravěký skanzen Altamira]

Dětem se v pravěkém skanzenu Altamira otevírá tajemný svět dávné minulosti, starých hliněných pecí a dobrodružství pravěku.

V současné době je naším hlavním projektem portál NanoOrbit.com, který má za cíl nabídnout nejpodrobnější katalog firem a produktů v oblasti nanotechnologií. Vytvořit sociální odbornou síť, kde čtenáři naleznou výstavy a konference o nanotechnologiích, diskuse i odborný magazín.

© 2007 - 2014 www.kamaradske-hry.cz | Redakce | Reklama | Designed by makovic.net